There was an error in this gadget

Wednesday, September 5, 2012

Sick leave sucks.

Hindi naman lingid sa kaalaman ninyo na nakapag-sick leave nako kahit sa una-unang panahon na probationary ako.

Heto nanaman ho, mas matindi. Pagkatapos ko magka-pesteng bulutong, nagkaroon naman ako ng mataas na lagnat.
Tapos nagkaroon ako ng pula-pula sa braso't hita.
Bumaba ang lagnat, tapos bumalik ulit.

Holy shit! Tama ka!

Nagka-dengue ako.
Great.
I love mosquitos, not mojitos.