There was an error in this gadget

Saturday, August 27, 2011

Insekto ka

Hindi bulutong yan.
Kagagawan yan ng mga pinakamatulunging insekto sa lahat para maudlot ang trabaho.

LAMOK!

Insekto ka! Legs ko pa pinuntirya mo! Eh yan na nga lang ang asset ko!!!

Insekto ka! Panira ka ng pangarap!

Insekto ka! Dadalhin ko dito sa bahay yung mga echuserang palaka para mamatay ka na! UBOS ANG LAHI mo sa kanila!

!@#$%^&*!! LEGS KO!!! Insekto ka!!

(weird kasi pag sinabi kong, 'hayop ka', kasi insekto ang lamok diba)

No comments:

Post a Comment